vrijdag 11 november 2016

PLANEET TRUMP: 50 PARADIGMAVERSCHUIVINGEN

Donald Trump heeft de Amerikaanse verkiezingen gewonnen. Maar wat betekent dat? Welkom in een nieuwe wereld. De gevolgen van Trump als president van het machtigste land op aarde zijn bijna niet te overzien. Het politieke en media establishment (maar ook grote delen van de wereldpopulatie) zijn totaal verbijsterd. 


Hoe ziet de wereld eruit na de politieke aardverschuiving van president Trump? 

De landslide verkiezing van Donald Trump als de nieuwe president van de Verenigde Staten heeft enorm veel filosofische, psychologische, politieke en internationale effecten (deels nu al, en deels op de korte en de langere termijn). De elite staat doodsangsten uit en wil hier niet over nadenken. En daarom doen wij het wel. Hieronder, in willekeurige volgorde opgesteld, een lijst met de 50 nieuwe werkelijkheden.

1. Trump gelooft niet in climate change en gaat er ook geen cent aan uitgeven. Daarmee wordt de wereldwijde klimaatbeweging een zware slag toegedaan.

2. Moslimverbod wordt wereldwijd een legitieme positie (bron). Noem het islamrealisme. In de praktijk betekent het, dat er alleen migranten/vluchtelingen worden toelaten uit gebieden met radicaal islamitisch terrorisme, na 'extreme vetting'. 

3. De mainstream media hebben alle legitimiteit verloren. 

4. NATO-leden moeten meer gaan bijdragen. 

5. De EU staat veel zwakker en zal Rusland niet meer uitdagen, omdat steun van VS/Trump onduidelijker wordt.

6. De globalistische EU-denkwijze raakt geisoleerd. In korte tijd zijn het VK en de VS anti-EU geworden. Tegelijkertijd groeit het anti-EU sentiment in Europa.

7. Trumpisme wordt een legitieme politieke stroming die ook door andere landen zal worden overgenomen om nieuwe problemen op te lossen. 

8. Onbeperkte immigratie (inclusief stemrecht) voor links stemvee zonder adoptie van westerse waarden en zonder integratie van de huidige groep nieuwkomers, komt zwaar onder druk te staan.

9. Rechtspopulisme is geen marginale beweging meer. Het grootste deel van de Angelsaksische wereld heeft er inmiddels voor gekozen. (VS, VK).

10. Het wordt volledig helder dat een 'fight back' mentaliteit (een van Trumps vuistregels) legitiem is en ook werkt, mits consequent toegepast.

11. Het idee van de alfaman is terug.

12. ISIS staat nu onder constante druk. Trump heeft aangegeven ISIS te zullen vernietigen. Maar heeft met opzet zijn plan en moment daarvoor geheim gehouden. Let op: Trump heeft voor de initiatie van een korte aanvalsoorlog geen toestemming nodig van House, of Senate.

13. Een situatie die zich sinds de jaren 20 niet heeft voorgedaan is realiteit: de republikeinen hebben niet alleen het Witte Huis gewonnen, maar ook een meerderheid in House en Senate. Dit betekent dat Trump al zijn plannen kan doorvoeren.

14. Punt 13 maakt dat Amerika flink gaat veranderen. Trump heeft niet alleen alle mogelijkheden om zijn plannen uit te voeren; zijn plannen zijn ook radicaal (en geen geneuzel in de marge, zoals de traditionele politiek van de republikeinen).

15. De wereldorde zoals deze na 1945 en 1989 is opgezet, ligt totaal op zijn kop.

16. Trump krijgt de mogelijkheid minimaal een, en in potentie meer dan vier nieuwe rechters te benoemen voor het Constitutionele Hof. Daarmee ontstaat er voor de komende 30 tot 40 jaar een situatie waarin het hof, op zijn minst een balans maar waarschijnlijker, een overwicht zal hebben aan rechters die de Amerikaanse grondwet letterlijk nemen, in plaats van vrij interpreteren. 

17. Door de politieke link tussen Europees en Amerikaans rechtspopulisme, is er voor het eerst in de moderne geschiedenis een republikeinse president, die door een relatief groot percentage Europeanen gesteund zal worden.

18. Niet filosofisch-politieke kernkwaliteiten van Trump zoals communicatieve en sociale vaardigheden, vechtmentaliteit, winnaarsmentaliteit, zelfvertrouwen, resultaatgerichtheid, trackrecord en vogelperspectief gaan steeds meer gewaardeerd worden in politieke kandidaten.

19. Elementen die de economie lamleggen (los van belastingdruk) zoals corporatistische lobbypolitiek en grote hoeveelheden regulatie, worden verbannen. De positieve effecten hiervan zullen wereldwijd worden opgemerkt.

20. De acceptatie van economische nulgroei als normaal zoals dat in Europa, Japan en het Amerika onder Obama heeft postgevat, komt zwaar onder druk te staan. Trump mikt op 4 tot 6 procent economische groei per jaar.

21. De Iran deal is van tafel.

22. Amerika gaat veel meer eigen energie produceren.

23. Interventionistische militaire politiek die niet in het directe belang is van Amerika zoals Bush Jr, Obama en Clinton propageerden, is dood en begraven.

24. Duitsland, Japan, Zuid-Korea, Saudi-Arabië behouden alleen nog Amerikaanse bases als ze ervoor gaan betalen.

25. Amerikaanse talkradio hosts zoals Michael Savage (hij steunde Trump al vanaf 2011) en Alex Jones (die een grote rol heeft gehad in de popularisatie van Trump) werden door de mainstream media volledig genegeerd en geboycot. Ze zijn nu voor de massa legitiemer dan media zoals CNN.

26. Brexit en de overwinning van Trump waren onmogelijk zonder het internet. Internet heeft een sleutelrol gespeeld in de Arabische Lente (die totaal verkeerd uitpakte) en andere bewegingen wereldwijd. Dit zal niet stoppen. De internetmens heeft wederom macht gewonnen van de instituten. 

27. Er is een goede kans dat het debat in de toekomst in Amerika weer tussen Conservatisme en echt (klassiek) liberalisme gaat, ipv postmodern nihilistisch liberalisme.

28. De kans dat rechtspopulisten in Europa gaan winnen is substantieel groter geworden.

29. Het idee van fors lagere belastingen zoals Reagan, Thatcher en Kennedy voorstonden zal aan populariteit winnen als de grote positieve werking van Trumps plan op de economie waarheid blijkt te worden. 
.
30. Links en de beweging van 'social justice warriors' heeft een enorme klap gekregen.

31. De vervanging van Obamacare met een vrije-marktsysteem zal het idee van de privatisering van zorg dusdanig populariseren dat andere landen het zullen overnemen.

32. Politieke corruptie wordt wereldwijd een belangrijk issue voor kiezers.

33. Een nieuwe Koude Oorlog tussen Rusland en het westen is afgewend

34. De relatie tussen Saudi-Arabië en Amerika raakt bekoeld.

35. China wordt economisch onder druk gezet.

36. Het idee van Amerikaans exceptionalisme is weer springlevend. Het tijdperk dat Obama rond de wereld trok om excuus aan te bieden voor Amerika, is voorbij. Trump schaamt zich niet. Integendeel, hij is trots op Amerikaans exceptionalisme. 

37. De realisering van een muur bij de Mexicaanse grens zorgt ervoor dat het immigratiedebat wereldwijd nog meer zal losbarsten.

38. Er komt een vurig debat tussen raciaal alt-rechts en waarden alt rechts.

39. De Amerikaanse strijdmacht zal worden versterkt.

40. Links Amerika heeft tot 2018 geen enkele politieke macht meer. Ze zullen in die periode een switch maken naar straatprotesten en straatgeweld.

41. De monstervote van verborgen kiezers is een factor waarmee opiniepeilers rekening moeten gaan houden.

42. Het debat gaat nu over nationalisme versus globalisme en niet meer (primair) over kapitalisme versus socialisme.

43. De linkse en globalistisch georiënteerde elite is wereldwijd in totale paniek. Ze moeten met Trump dealen, maar kunnen hem nergens toe dwingen. Hij staat niet onder de controle van het establishment. Er zullen nieuwe banden ontstaan met nieuwe politieke leiders die meer in hetzelfde denkpatroon van Trump zitten.

44. Al het beleid van Obama wordt teruggedraaid.

45. Trump wordt een wereldwijd icoon voor jonge vooruitstrevende mensen. In een groot deel van bijvoorbeeld China, word hij al zo gezien.

46. Het idee dat je je door de leugens van de mainstream media heen kan vechten en kunt winnen, is na Brexit en Trump overduidelijk. Dit zal tot inspiratie leiden van veel meer rechts-populistische bewegingen.

47. Er zal een tweedeling ontstaan tussen rechtspopulisten voor een kleine overheid,  en rechtspopulisten die een grote overheid aanhangen. 

48. Amerika heeft het fascisme en communisme verslagen. De nieuwe vijand is islam + globalistisch socialisme.

49. Er zal onduidelijkheid ontstaan over internationale handelsverdragen. In bepaalde gevallen zal president Trump economisch globalisme beperken, hetgeen negatieve economische effecten heeft. In andere gevallen zal hij bestaande verdragen verbeteren hetgeen positieve economische effecten zal hebben.

50. De wereldwijde flux en het machtsvacuüm dat Obama heeft achtergelaten is nu deels opgevuld met de winst van Trump. Anderzijds is alles nog erg vloeibaar.


Door Def
Gerelateerd