zondag 21 januari 2018

(ANALYSE) RECHTS ACTIVISME EN HOE NU VERDER?

Rechts Nederland komt maar moeizaam van de grond. Van de Dutch Tea Party tot De Nederlandse Leeuw beslaat grofweg tien jaar. Wat is er bereikt in die tijd en wat moet er nu gebeuren om van een culturele beweging een volkspartij te maken in de nationale politiek? 


Jan 19, 2018 Debatavond over immigratiebeleid bij De Nederlandse Leeuw door een verslaggever van De Telegraaf. 

De afgelopen dagen zagen we rechts alom in actie. Vrijdagavond hield De Nederlandse Leeuw  (DNL) een debatavond in Rijswijk. Zaterdag ging de PVV de straat op in Rotterdam voor een protestdemonstratie tegen het beleid van Rutte III. Ondanks de bewonderenswaardige inspanningen van velen, moeten er een paar harde noten gekraakt worden. Dat is geen kritiek op personen in het bijzonder, maar een boodschap in het algemeen aan het adres van ieder, die zich met Nieuw Rechts wil identificeren. Het gaat dan om het in kaart brengen van een ideeprogramma en hoe dat vorm te geven in de praktijk. Moderne middelen scheppen meer mogelijkheden dan er ooit geweest zijn, maar je moet weten hoe die in te zetten. 

De Nederlandse Leeuw 

Ten eerste is er het heikele punt van de communicatie. DNL had voor de eerste helft een livestream op YouTube staan. Maar die was niet embeddable. Daardoor bleef de stream geisoleerd op het YT channel van DNL staan. Een gemiste kans om de boodschap wijd verbreid uit te dragen.

De tweede helft was alleen zichtbaar via het censurerende Facebook. Waarom zit er uberhaupt nog iemand op dat platform? Op de Twitter stream van DNL werd goed gebruik gemaakt van de hashtag, maar antwoorden bleven helaas uit. 

PVV demo Rotterdam

Op het YT channel PVV Pers staat zegge en schrijve (een) 1 video van 0:56 seconden! Waarom hebben we smart phones met video functionaliteit en Twitter apps? Een zoektocht op YT levert alleen gekleurde verslagen op van de mainstream media. Voor Twitter geldt hetzelfde als bij DNL: het was  eenrichtingsverkeer. 

Gratis video's en Twitter

Pieps, zo komen we er niet! Maak gebruik van de middelen die we hebben! Zorg dat er livestreams beschikbaar zijn voor wie die wil uitzenden. En zorg dat er na de happening video's verspreid worden. Maak daarbij gebruik van Twitter en andere platforms zoals Gab.ai. Communicatie is tweerichtingverkeer. Kijk nog eens hoe Donald Trump gebruik maakt van social media. Zet de communicatiemiddelen in die we hebben, die ook nog eens gratis zijn!

Night For Freedom


Dit is een tweet van The Night for Freedom dat gisteravond werd gehouden in de VS ter gelegenheid van Een Jaar Trump. Video's werden meteen op Twitter gepost. Hier een Periscope opname van 2:27 die al meer dan 10.000 keer werd gezien. Er werd ook een podcast gemaakt.

De locatie werd door Antifa's gedoxt. Er kwamen direct tegendemonstranten op af. James O'Keefe die bekend is geworden door zijn undercover video's, werd belaagd en moest door de politie worden ontzet. VideoActivisme

Vervelend als er tegendemonstranten komen en jammer van de agressie van de tegenstanders. Ze komen toch wel, met of zonder communicatie. Linkse gemeentebesturen spelen handig in door net te doen of tegendemonstranten ook recht hebben.

Dat zit zo: een gemeente moet op verzoek een vergunning verlenen voor een demonstratie. Dat is een recht. Daarom moet de politie dat recht verdedigen op eventuele tegendemonstranten. Geeft het stadsbestuur de politie daartoe gaan opdracht, dan moeten ze daarop worden aangesproken, politiek en eventueel ook juridisch. Tegendemonstranten hebben recht op hun eigen protestdemonstratie, niet die van een ander.

Maar bekijk het ook zo: er is niet zoiets als slechte reclame. Links weet dat al decennia en maakt daar gretig gebruik van. Rechts moet politiek activisme van de grassroots af opnieuw leren. Kijk hoe de oppositie gebruik maakt van de middelen (maar denk na of die moreel verantwoord zijn voor je ze kopieert).

Waarden in de praktijk

De bedoeling van de DNL als politiek neutrale debatavond was goedbedoeld, maar liep te ver voor de muziek uit. Omdat de stichting niet door de overheid gesubsidieerd wordt, kan ze haar eigen regels bepalen. Er was dus geen enkele aanleiding voor neutraliteit, of dwang om vertegenwoordigers van links of de islam uit te nodigen.

Teveel rechtse mensen zijn nog steeds bereid een knieval te maken voor linkse druk en intimidatie, voor goedkeurende woorden in de media of voor populariteit in de publieke opinie. Rechts wil nog altijd aardig gevonden worden door de media en geaccepteerd worden door de linker vleugel. Pieps, it's not gonna happen!

Cultuuroorlog

Het moet voor iedereen nu toch duidelijk zijn, dat links geen enkele behoefte heeft aan debat en dat ze er slechts op uit zijn hun eigen mening aan  een ieder op te leggen, goedschiks dan wel kwaadschiks.

Hier komt mentale coaching om de hoek kijken. Je moet je mindset gaan vormen zoals atleten dat doen. Je doet niet mee voor de lol, maar om te winnen. Verliezen komt in je woordenboek niet voor. We voeren geen strijd voor de gezelligheid; dit is een cultuurstrijd en een informatie-oorlog. Je moet keihard durven zeggen, dit zijn wij, dit zijn onze waarden en hier staan wij voor. Take it or leave it!


Identiteit

Wat hieraan vooraf moet gaan, is het formuleren en articuleren van de eigen identiteit. Wie zijn wij? Welke waarden vertegenwoordigen wij? De algemene richting is bekend -- anti EU en anti islamisering -- maar dat is onvoldoende. Je moet ook weten waar je voor bent! En waarom? Om daar achter te komen, moet zo diep mogelijk graven.

Als je bijvoorbeeld tegen de EU bent en voor de soevereine nationale staat, dan moet je kunnen zeggen waarom. Je kunt argumenten naar voren brengen als, het concept van de de nationale staat heeft sinds de uitvinding van de Verdrag van Westfalen gezorgd voor orde en vrede in Europa.

Maar nog belangrijker is dat hierdoor individuele rechten (van de mens) en dus de democratie verdedigd konden worden. Lees hier waarom. De keizerrijken die uiteindelijk na de Eerste Wereldoorlog ten onder zijn gegaan, waren omgekeerd geordend, van boven naar beneden: van de keizer of oppermonarch, via de aristocratie naar het volk.  Je kunt dus op je vingers natellen, dat de EU -- dat geordend is als een soort keizerrijk -- een regressie is van soevereine staat op basis van het individu, naar de feodale structuur met als basis, de elite.

Dat is het soort onderwerpen waar binnen de diverse geledingen (want ook rechts kent vele stromingen) eerst over gesproken moet worden, voordat we het debat aangaan met links en vertegenwoordigers van de islam. Het is niet nodig het over alles eens te zijn. Maar het is goed om met elkaar de standpunten uit te wisselen en na te denken over de diepere filosofische verschillen.

Platform

Tweeduizend man op de been brengen voor een eerste debatavond zoals Rutger van den Noort heeft gepresteerd, is geen kleinigheid en we zijn hem daarvoor bijzonder dankbaar. Wat nu dient te gebeuren is een vorm van organisatie over de fundamenten en hoe activisme vorm te geven in de praktijk. Er moet structuur komen en een permanent platform.

De redactie van Pomonieuws wil graag een eerste aanzet hiertoe geven en nodigt lezers van harte uit hun ideeen te posten. Gebruik de comments sectie hieronder, Twitter of email naar pomolandbox@mail,com. Gerelateerd