Kant

Immanuel Kant (1724 - 1804) was een Duitse filosoof die stond voor:

  • anti-rede (Kant heeft de geest opgesloten in de schedel, waardoor kennis van de realiteit voor de mens onbereikbaar is geworden);
  • collectivisme (Kant leerde dat realiteitsbeleving subjectief is, wat leidde tot het idee dat groepen realiteit kunnen scheppen);
  • zelfopoffering (uitsluitend daden uit plicht zonder beloning zijn moreel correct).

De invloed van Kant, vooral op het denken in Europa, is bijna niet te bevatten. Bijna alle filosofen na hem, hebben zijn conclusies uit Kritiek van de zuivere rede (wiki) geaccepteeerd en overgenomen, en vaker nog krachtiger uitgewerkt.

Het gevolg is geweest, dat Europa en Nederland van voor en na grofweg 1800, radicaal verschillen. Het Europa tussen de renaissance en 1800-1900 was een continent gestoeld op de ideeën van Aristoteles. (Toelichting) Het Europa van na die tijd heeft die filosofie grotendeels losgelaten en vervangen met Kantiaans denken.

( Lees over de Kantiaanse, Europese contra verlichting vanaf onderaan pagina 24 http://www.stephenhicks.org/wp-content/uploads/2009/10/hicks-ep-full.pdf )

Dankzij Kant zijn irrationalisme, collectivisme en zelfopoffering cultureel geworteld. Hij is daarmee de hoofdschuldige aan het nationalisme, nazisme, communisme en postmodernisme/nihilisme.

Generatie op generatie in Europa is Kantiaans gebrainwasht. In Nederland heerst de gedachte dat bepaalde eigenschappen die als typisch Nederlands worden beschouwd, hier al sinds het begin der tijden waren als inherent gegeven.

De waarheid is echter dat ze geïntroduceerd zijn door Kant en zijn volgers na 1800. Het Nederland van voor die tijd zag er compleet anders uit.

Deugden als productiviteit, trots en individualisme stonden hoog in het vaandel. Men zag er bijvoorbeeld geen probleem in een Nederlandse held te eren met een standbeeld. Dat was, zelfs ondanks de invloed van Calvijn, een Nederlandse eigenschap.

Totalitarisme en economisch verval staan voor de deur als we Kant niet de deur wijzen.

Het grootste probleem is dat het grote publiek en de academici in Nederland en Europa niet beseffen hoezeer hun hele denken en handelen de afgelopen 200 jaar beïnvloed zijn door Kant.

We zijn niet bij machte om van buiten de kaasstolp naar onszelf te kijken. We denken originele gedachten te hebben, terwijl ze volledig gecorrumpeerd zijn door een perverse Duitse godsdienstfundamentalist.

PomoNieuws blijft aandacht besteden aan de massale indoctrinatie van dit continent tot de Kantiaanse geest weer in de fles zit.

Meer over Kant, de contra-verlichters en hun vernietigende filosofie in "Contra Kant".