woensdag 14 februari 2018

STAATSORGANEN: SENAAT STEMT VOOR DONORWET

De links-liberalen van D66 zijn als een kind zo blij met hun overwinning m.b.t. de verplichte orgaandonatie! Het is typerend voor de partij dat de contradictie geen enkele alarmbel doet afgaan. Het is een enorme stap in de richting van de liberaal-dictatuur. Op 13 februari 2018 stemde de senaat in met de wet: organen zijn nu eigendom van de staat. Afmelden op www.donorregistratie.nl. Luister ook naar RechtsPraatRadio (11) over dit onderwerp. 

UPDATE: De Eerste Kamer heeft de initiatiefwet van D66 over een ander systeem van donorregistratie met een zeer kleine meerderheid aangenomen. In de senaat stemden 38 leden voor en 36 tegen. Uitschrijven of vluchten?
17 sep. 2016


5000 ORGAANDONOREN CANCELLEN DONATIE


Tweep trekt zijn toestemming in nadat de Tweede Kamer met 1 stem het wetvoorstel van @PiaDijkstra heeft aangenomen.
Bijna vijfduizend mensen lieten zich schrappen van de donorlijst nadat de Tweede Kamer deze week instemde met automatisch donorschap. „Het is een politiek statement.” 
JEROEN ROODA, 25 JAAR ‘IK VIND DIT HEEL ERG AUTORITAIR VAN DE OVERHEID’
Jeroen Rooda (25) uit Assen, student interieurarchitectuur, stond geregistreerd als donor, maar veranderde deze week van gedachte. „Dit is een principieel ding voor mij. Ik heb er op zich geen problemen mee om mijn organen af te staan na mijn dood, maar ik wil niet dat de overheid dit op deze manier voor me beslist.” Want dat doet de overheid, als iedereen standaard donor is, vindt Rooda. Hij had zich een paar jaar geleden als donor geregistreerd omdat hij zich aangesproken voelde door een donorcampagne’. „Ik vind het wetsvoorstel heel erg autoritair. Pas als je bezwaar maakt, word je van die lijst gehaald. Het voelt alsof je niet meer over je eigen lichaam mag bepalen.” Voor Rooda is dit een manier om actie te voeren tegen bemoeienis van de overheid. „Ik dacht dat D66 een zinnige partij was die zelfbeschikking heel belangrijk vindt. Dat juist zij dit wetsvoorstel indienden vind ik vrij schokkend.” Rooda vindt een campagne of voorlichting een betere manier om donoren te werven. (Meer


En terwijl we nog met die staatscoup op de individuele integriteit bezigwaren, was de volgende alweer aan de orde. Overheidsbemoeienis zorgt altijd voor ongewenste effecten. De gezondheidszorg is geen uitzondering, maar een voorbeeld bij uitstek. Waar de staat geld herverdeelt, zijn parasieten. En die moeten dan weer bestreden worden met meer staatsinterventie ten koste van individuele rechten. Je kunt er vergif op innemen. Gevolg: zorgverzekeraars krijgen inzicht in medisch geheim, een tevens voorheen onschendbare peiler van de liberale rechtstaat.15 sep. 2016

STOP DE VERPLICHTE ORGAANDONATIE!Het verzet tegen de verplichte orgaandonatie komt op gang. De contradictie begint meer mensen op te vallen. Altruisten offeren niet alleen anderen graag aan door hen bepaalde morele doelen; de vrijwillige verplichting om op de snijtafel plaats te nemen, komt ook altijd al snel om de hoek. Verzet uit christelijke hoek (tweet met artikel hieronder) onderstreept hoezeer het liberalisme onder beheer van Mark Rutte is vergaan tot een pragmatische liberaal-dictatuur. De lange arm van de overheid gebruiken voor jouw persoonlijke keuzen is geen liberale hobby, maar wel een linkse reflex. Met Rutte heeft de VVD alle principes laten varen en hebben de liberalen zich nu ook voor het karretje van D66 laten spannen, waardoor onze organen niet meer aan onszelf toebehoren, maar in principe van de staat zijn om mee te handelen zoals zij denken dat goed is. Een overheid die moraal bepaalt, overschrijdt de gevaarlijke grens tussen vrijheid en dictatuur. Dat men dit besef niet heeft, is stuitend. Wanneer zich morgen een soortgelijk geval aandient (en links-liberalen hebben altijd allerlei morele doelen die het gewicht van de staat vereisen) doen ze het weer. Ja, maar je kan toch out-opteren! Als er een hypotheek rust op je huis, ben jij dan de eigenaar? Intussen moeten we van deze kwaadaardige, ongrondwettelijke en immorele wet af. De leden van de Eerste Kamer moeten bestookt worden met argumenten om deze wet te verwerpen. Stuur ze een email, bijvoorbeeld met de volgende tekst.

Geachte heer, mevrouw, 
De lichamelijke integriteit van de mens en zijn morele onschendbaarheid zijn sinds de Verlichting de kern van de Westerse beschaving. Deze principes hebben hun weg gevonden naar de inrichting van de democratische rechtstaat en de Verklaring van de Rechten van de Mens. De rechtstaat limiteert de overheid tot handelen binnen de kaders die hen via deze principes zijn opgelegd. Een en ander komt ook tot uiting in de Nederlandse Grondwet. Het wetsvoorstel over de "verplichte orgaandonatie" van D66 dat op 13 september 2016 door de leden van de Tweede Kamer werd aangenomen is in strijd met deze fundamentele principes. Ik verzoek de leden van de Eerste Kamer daarom dit wetsvoorstel met klem te verwerpen en er bij de regering en de Tweede Kamer op aan te dringen zich te beperken tot de kaders waarbinnen de staat mag handelen zonder de rechten en vrijheden van het individu te schenden. 
Hoogachtend, ____________ (NAW gegevens). 

Hier een PDF met de NAW- en emailgegevens van de senatoren. Of een komma gescheiden emaillijst downloaden.
14 sep. 2016


TWEEDE KAMER STEMT VOOR VERPLICHTE ORGAANDONATIE


We hebben even moeten zoeken in de archieven wat we in het verleden hebben geschreven over de onsmakelijke orgaanhobby van D66. We moeten terug naar 2012. Zo lang is de verplichte orgaandonatie al een vurige wens van Duivels666. Sommigen weten warratjes niet waar je nou bezwaar tegen kan hebben? Het is toch hartstikke goed als artsen je lichaam meteen kunnen slopen zonder toestemming van je naasten? Het is toch zonde om goede organen te laten verrotten? Je kunt toch opt-outen? Nou dan? Ze zijn stomverbaasd als je ze liberale nazi's noemt. Liberalen hebben onder Rutte alle schijn van principes afgelegd. Bij de D66 variant was dat al heel lang het geval. Kijk hier in het archief naar de totalitaire, foute plannetjes die ze de laatste jaren gelanceerd hebben: van zorgrantsoenering en doodscommissies voor ouderen en het afschaffen van de vrijheid van godsdienst tot verplichte sterilisatie van tokkies. Bij Duivels666 kan het allemaal.

Deze standpunten zijn terug te voeren op de kern van het probleem: het loslaten van het principe dat moraal een eigenschap is van het individu. De maatschappij bepaalt normen. De overheid stelt wetgeving vast. Beide gaan over een heel eigen domein waarbij de een het terrein van de ander niet mag overschrijden. Maar het individu bepaalt aan de hand van zijn eigen waarden de morele kaders die hij moet volgen. (Meer over wetgeving, cultuur en moraal). De overheid gaat hier op zijn stoel zitten. 

Zodra de overheid bij wet gaat bepalen wat "het goede" is, begeven we ons op een hellend vlak waarvan het einde niet te overzien is. Een groep mensen kan inherent schadelijk worden verklaard, zoals de joden volgens de nazileer. Misschien grijpen milieugekkies de macht om het gehele mensenras uit te roeien, gewoon omdat dat "het goede" is voor de planeet. Onder de dekmantel voor het goede, is alle kwaad mogelijk. Zo werkt de menselijke psyche.

Als de overheid in principe eigenaar is van jouw organen, en je moet out-opteren om dat te vermijden, is de volgende stap voorspelbaar. Wie zijn belasting niet betaalt, mag niet meer out-optefren vanwege zijn schuld aan de gemeenschap; hetzelfde geldt voor misdadigers; wie out-opteert krijgt sowieso geen donororganen, dat ligt voor de hand.

Kortom, als je bepaalde principes loslaat, is het hek van den dam. Hetzelfde geldt voor kinderbescherming, waarbij kids dreigen default het eigendom van de staat te worden; en synthetisch "recht" op een zacht levenseinde, waarbij je erop kan wachten dat willen leven een doodzonde wordt en een last voor de maatschappij.

De integriteit van het menselijk lichaam en het principe van de individuele zelfbeschikking is een fundamenteel gegeven in de theorie van de mensenrechten en ligt vast (waarschijnlijk wat knullig) in onze grondwet. Het wordt tijd dat we een fatsoenlijke grondwet krijgen en een hof om die rechten te bewaken.

Het voorstel van D66 werd aangenomen mede doordat zeven parlementariers van de VVD voor hebben gestemd: het zijn Berckmoes, Bosma, Ten Broeke, Duisenberg, Van Ree, Teeven en Wijngaarden. Boycot die verraders van het liberalisme! Maar het vermaledijde wetsvoorstel kwam door de Tweede Kamer omdat een of andere faalhaas van de dierenpartij de trein had gemist.

Deze rood-liberale coalitie van CEO Mark Rutte berust in de senaat op een zwakke basis. Ook de rode vleugel van het CDA heeft zwakke knieen. Laten we hopen dat de Eerste Kamer is onzalige plan naar de vuilnisbak verwijst.

Dat zal weer afhangen van een aantal VVD-senatoren. PvdA, D66, SP, GL en 50Plus hebben in de EK 33 zetels. Er zijn 38 stemmen nodig om het fascistische plan door de senaat te krijgen. Het CDA heeft 12 zetels in de senaat. Er is ook nog een onafhankelijke fractie met 1 zetel. 


Update: Zentgraaff op GS heeft al een systeemfout ontdekt in dit ozo ethische stuk liberaalwetgeving:
De stukjes mens worden namelijk meestal niet uit dode mensen gesneden, maar uit nog halflevende hersendoden. (...) wilt u even aan de kant? We hebben een niertje nodig". Het systeem heeft immers al een keuze gemaakt: bij geen bezwaar is het snijden. (...) leest u vooral verder op Kompanje's moetlees blog: "[Deze wet] is het dehumaniseren van stervende patiënten tot een verzameling van bruikbare organen waar we gewoon over kunnen beschikken. Verbijsterend vind ik dit en ik weet echt wel waar ik over praat." (Meer)12 dec. 2012

D66: Organen Behoren Aan de Staat!
Socialisten existeren in een collectief. Een grote, solidaire gemeenschap van goederen, kapitaal, macht, rechten en plichten. De staat treedt op als 'neutrale' arbiter, die ervoor zorgt dat iedere 'groep' in de samenleving zijn deel krijgt: producenten mogen aan hun inspanningen niet meer veel overhouden dan de parasiet. Dat zorgt maar voor ongelijkheid.

Aan de wortel van de idee ligt altruisme: het leven in dienst stellen van de ander. Dat lijkt mooi, maar het heeft een uiterst kwalijke kant! Het ontaardt vrijwel direct in de eis van de gemeenschap dat het individu zich 'vrijwillig' offert. Hoe ernstig dit kan ontsporen zien we in de discussie naar aanleiding van het wetsvoorstel van D66 dat orgaandonatie automatisch moet maken.

Wie niet wil, moet maar 'out' opteren. Als het voorstel wordt aangenomen behoren je organen dus voortaan toe aan de staat. De partij zonder principes heeft weer een filosofisch monster gebaard! We zagen het al in het debat over dwangmatige anticonceptie voor zwakzinnigen: alles dat nodig is voor een fikse hel op aarde is een goed doel. Dat rechtvaardigt zelfs de meest abjecte staatsinterventie!


Gerelateerd