maandag 1 september 2014

3 verzen uit de koran die iedere christen moet kennen

Tijdens het debat over de christenvervolgingen bleek dat de MinBuZa niet op de hoogte is van de genocides op minderheden in Syrie en Irak. De VS voert missies uit en de CIA en Frankrijk bewapenen de Koerden. Het verzet komt op gang. De Nederlandse regering wacht het oordeel van rechter af.Iraaks treurlied over de wreedheden van IS en het lot van christenen: "Islam, wat heb je ons aangedaan?"

UPDATE:30 aug. 2014

Sfeerimpressie christelijke anti IS demo in 070

Een korte sfeerimpressie van de vreedzame (ja, het kan in 070!) christelijke anti IS demo vandaag. H/t @Seccie - Flickr photostream.

Aug. 29, 2014

Morgen christelijke anti IS demo in 070

Demo morgen in Den Haag door de drie christelijke partijen, CDA, SGP en CU plus een aantal Oosterse orthodoxen. Omtrent de verwarring rond een andere demo van moslims, tegen het kalifaat en tegen Israel, valt dan weer een zin op als, "Het zijn twee totaal verschillende demonstraties. Die van ons is van en voor christenen terwijl de andere demonstratie (...) een stellig anti-ISIS-karakter heeft." Wat is dit dan? Pro ISIS? Altijd weer dat suicidale toekeren van de andere wang, een perverse moraal die je je ten aanzien van puur kwaad niet kunt veroorloven! Met de duivel onderhandel je niet! Hij heeft niets te bieden: het mengen van voedsel met vergif, is vergif.
Een groep christenen uit heel Nederland heeft de handen ineengeslagen om een grote demonstratie op touw te zetten tegen de christenvervolging in het Midden-Oosten en Afrika. Het Spuiplein in Den Haag wordt aanstaande zaterdag bevolkt door honderden demonstranten die zullen luisteren naar sprekers als Pieter Omtzigt (CDA), Kees van der Staaij (SGP) en Joël Voordewind (ChristenUnie). Ook zullen de Iraakse en Koptische kerken getuigen van de situatie in hun landen van herkomst. Namens hen zullen priester Noël Mosa Al-Kas Toma en Habi Nasralla spreken. (Bron)18 aug. 2014

Christenen in hongerstaking tegen genocide in Irak

Het ghristenvolk begint in actie te komen. Het wordt bijzonder interessant om te zien hoe pomo christenen hiermee zullen omgaan.30 christenen zullen een week lang in Enschede in hongerstaking gaan voor de christenen in Irak. ISIS pleegt genocide op de christenen en is er trots op; waar blijft Timmermans? Van vrijdag 15 tot vrijdag 22 augustus organiseert Comité Safe Haven in Nineveh Plains een hongerstaking in Enschede. Locatie: Stationsplein Enschede. (Bron)17 aug. 2014 Jaap van Deurzen is in het Iraakse Lalish, het belangrijkste heiligdom van de Jazidi's. H/t @JacquelineWxxx


14 aug. 2014

ISIS fan boys vinden dhimmi-tax 'billijk'

Djizja, de dhimmi-belasting (wiki) is geen verzinsel uit Eurabie, maar een historisch feit dat berust op soera Het Berouw 29. Je kunt het ook beschermgeld noemen. De Islamitische Staat IS heeft de djizja ingevoerd voor Christenen en Jazidi.


Het is toch wat! Dhimmi's die moord en brand schreeuwen dat ze worden uitgemoord. Ze hadden toch een eerlijke keuze? (Bron)Aug 5, 2014 Een Yazidi-lid van de "Fiyan Dakheel" (Alliantie van Koerdistan) roept op om de Yazidi (Koerdische oerbevolking die IS ziet als duivelsaanbidders) te behoeden voor genocide tijdens een debat in het Iraakse parlement.

14 augustus 2014


Genocide (en goedpraten) begint in het klein

Let op de suggestie in dit stukkie van het gesubsidieerde RTV Utrecht dat de daders geen moslims zijn, maar als moslims verklede 'mannen'. Video interview rechts boven. De hemel verhoede dat islam als schuldige uit dit 'incident' komt.
De politie in Utrecht is gestart met een onderzoek naar de twee mannen die zondag een priesterstudent zouden hebben bespuugd. Ze bedreigden de 27-jarige man met de woorden: "Wij willen jullie allemaal vermoorden. Jullie moeten de wereld uit.'' Jaider Chantré Sanchez heeft aangifte gedaan van discriminatie en bedreiging, aldus een woordvoerder van de politie donderdag.
"Wij nemen dat heel serieus. We gaan in de buurt kijken en zoeken mensen die mogelijk iets hebben gezien. Als er elders in Utrecht ook zoiets is gebeurd, willen we dat ook graag weten.''Het spuugincident gebeurde in de Brigittenstraat in het centrum van Utrecht. Jaider wist aan zijn belagers, volgens hem gekleed als 'moslimmannen', te ontkomen door park Lepelenburg in te lopen. Daar waren veel mensen, waardoor de twee mannen wegliepen. (Bron)13 aug. 2014

Paus wil genocide gewapenderhand stoppen

Al een halve eeuw zijn de christelijke kerken in het Westen onder invloed van cultureel Marxisme. Persoonlijke charitas werd uitbesteed aan de staat in de vorm van hulp en subsidies, een theologische onmogelijkheid. De eigen verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de ziel werd ondermijnd door het beeld van de mens als willoze slaaf en slachtoffer. Dat staat ver af wat de christelijke leer oorspronkelijk was. Een paus van wie bekend is dat hij tegen deze Marxistische dwaalleer vocht, werd naar de zijlijn gedirigeerd. Voor het eerst sinds eeuwen trad een paus af om de troon van St Pieter af te staan aan een geestelijke die sympathiek staat tegenover bevrijdingstheologie. Met andere woorden, de kerken zijn even gedemoraliseerd als de politiek leiders. Maar niet getreurd: er is niets zo heilzaam als puur, rabiaat evil om het morele kompas te resetten: genocide op christenen en andere minderheden in het Midden Oosten. Zal het kalifaat het christendom kunnen redden van Marxistische ketterij?

10 aug. 2014

De Nederlandse politiek is moreel failliet

Hoe ver deze perverse ethiek van haat tegen het eigene in alle haarvaten van onze cultuur is doorgedrongen bleek in de stemming in de Tweede Kamer over de christenvervolgingen in het Midden-Oosten. Tot hun grote schande werd woensdag een motie om onderzoek te doen verworpen. Het gaat dus niet om steun, of om bestrijding, maar om onderzoek, want stel je voor dat ze iets moeten gaan doen! Alleen het CDA, de CU, SGP en PVV steunden de motie. (Bron) Dit is een no brainer: alle partijen die tegen hebben gestemd zijn moreel failliet! Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om christenen, maar om genocide en om verlichtingscultuur die in existentieel gevaar verkeerd.


9 aug. 2014

Waarom het Westen genocide op christenen toestaat


Wij snappen onze eigen ethiek niet. Daarom nog maar eens de introductie van dit blog.

Het Westen aan christenen in het Midden-Oosten: val dood!  


Oikofobie: weg met ons!
Postmodernisten zien het christendom als een fundamenteel onderdeel van wat zij de Westerse 'machtsstructuur' noemen. Maar vreemd genoeg is het feit dat christenen in het Midden-Oosten een machteloze minderheid zijn, geen reden om voor ze op te komen. Deze minderheden zijn onzichtbaar, omdat religie als persoonlijke overtuiging - terecht - geen factor is voor het bepalen van een (groeps)identiteit. Het Westen heeft daardoor een blinde vlek voor de genocide op christenen. Dit is flagrante hypocrisie. Maar dit standpunt wordt wel begrijpelijk, als het doel van postmodernisten niet is, het beschermen van minderheden, maar het vernietigen van het Westerse machtsstructuur. Christenen in het Midden-Oosten, of enig andere religieuze minderheid (anders dan de islam in het Westen), bestaat simpelweg niet. Christenen kunnen letterlijk doodvallen.

Altruisme
Maar er is nog een aspect aan deze genocide waaraan het christendom zelf enorm heeft bijgedragen: de moraal van het altruisme. Als het christendom een fundamenteel onderdeel is van de Westerse 'machtsstructuur', zijn christenen dus 'wij'. Volgens de ethische programma's van Augustinus (vroege, zeer invloedrijke kerkvader) en de pietist Kant (wiens filosofie essentieel is voor het postmoderne denken), valt iedere vorm van zelfbelang buiten het gebied van moreel correct handelen (deontologie). Volgens de Just War Theory mag het Westen alleen geweld toepassen om altruistische redenen: dat is de reden dat 'missies' het karakter moeten hebben van humanitaire interventies en heeft de VN de 'Responsibility to Protect'. Zelfs zelfverdediging is uitsluitend toegestaan ter verdediging van 'de ander'. In dit licht is de tolerantie van het Westen voor de genocide op christenen slechts de ultieme consequentie van de altruistische ethiek. Dit toont aan hoe pervers deze morele code eigenlijk is.

Regels voor radicalen
Volgens deze perverse ethiek is een voorwaarde van het goede, dat het zich af laat slachten. Dit leidt tot de culturele zelfmoord die we typeren als Weg Met Ons. Het eindproduct is een cultuur die actief samenspant om te werken aan zijn eigen ondergang. Thierry Baudet verzon de term oikofobie. Cultureel Marxisten exploiteren het als een melkkoe. Regel nummer 4 van de Amerikaanse agitator Saul Alinsky, bedenker van Rules for Radicals (vertaald en geanalyseerd in Regels Voor Rechts) luidt: dwing de vijand zijn eigen regels nauwgezet te volgen. En dus beschermen we onze eigen burgers niet, komen niet op voor "onze" christenen, en durven we geen oorlog te voeren in ons eigen belang, maar voeren wel oorlogen op oneigenlijke gronden ter bescherming van moslims in Bosnie en Kosovo. Ons belang is het aanpakken van de terreurmeesters in Saoedi Arabie, Qatar, Turkije en Iran. Maar in plaats daarvan eisen we van de Westerse entiteit in het Midden-Oosten, Israel, dat ze zich verdedigt met een hand op de rug en wijzen we op 'proportionaliteit'; nog zo'n raar verzinsel uit de koker van de Just War Theory. Je voert oorlogen om je vijand te verslaan; niet om tot een patstelling te komen, waarna de agressie opnieuw begint.

Deze ethische code is een redeloze perversie van het goede, van zelfverdediging en van moraliteit. En het kost nodeloos de levens van militairen, burgers en nu van hele bevolkingen, wiens geschiedenis soms duizenden jaren teruggaat. Ze hebben de beproevingen van de tijd allemaal doorstaan. Maar of ze de vernietigingsdrang van de postmoderne ethiek zullen overleven, is de vraag die nu voorligt.8 aug. 2014

Chaldese woordvoerder: "IS onthoofdt systematisch kinderen"

Mark Arabo, de Amerikaanse woordvoerder van “Ending Genocide in Iraq,” sprak met CNN over de vervolging van de christelijke gemeenschap in Irak door IS. Het kalifaat veroverde de stad Sinjar het afgelopen weekend. Sinjar ligt bij de grens met Syrie op de gelijknamige berg. De jihadisten vervingen het kruisbeeld op de kerk onmiddellijk met hun zwarte vlag.  (Source)7 aug. 2014 "Het christendom in Mosul is dood en we zijn getuigen van een holocaust op christenen," zei Mark Arabo, zakenman uit Californie en een Chaldees-Amerikaans leider. "IS is bezig met het systematisch onthoofden van kinderen". 
6 aug. 2014

De onwetende minister Timmermans moet aftreden

Minister Timmermans liegt, of hij verkeert in een psychische staat van ontkenning, of hij is crimineel onwetend over het feit dat het kalifaat (Islamitische Staat (IS)) is uitgeroepen door ISIS. (Bron) De kalief eist dat alle bevolkingsgroepen hem trouw zweren. Niet-soenni's worden voor de bekende keuze gesteld: bekeren, betalen, of de dood. In de door IS veroverde gebieden zijn de centrale regeringen het gezag kwijt. Syrie is een anarchie. In Irak staan de horden van Allah voor de poorten van Bagdad. (Lees ook "Kalifaten en emiraten vermenigvuldigen zich als ratten").

Het onderstaande stuk is geschreven door Tweede-Kamerlid @PieterOmtzigt. Hij maakt daarin melding van 'blinde vlekken'. Die moeten we bijna letterlijk nemen. De blindheid voor geloofsvervolging en het blind zijn voor patronen zijn mentaal goed verklaarbaar. Het komt door een zeker denkraam.

Een geloof is terecht geen identiteit in de Westers-liberale optiek. Het is een persoonlijke overtuiging en dat is ook juist. Hypocriet genoeg schijnt dit overigens niet voor moslims in het Westen te gelden: die worden wel degelijk gezien als groep, en zelfs als ras, als dat politiek-ideologisch goed uitkomt.

Door die optiek ziet men niet dat er minderheden in het Midden-Oosten zijn, wiens universele, individuele rechten wel degelijk geschonden worden. Die fundamentele basisrechten (leven en vrijheid om te denken en te geloven naar eigen inzicht) moeten wel degelijk verdedigd worden als wij die rechten serieus nemen. Ze vormen de kern van onze verlichte beschaving.

Het postmoderne verbod op inductie (een algemeen patroon herkennen in een aantal specifieke gevallen (als in, "je mag niet generaliseren!") staat garant voor het wel zien van incidenten, maar blindheid voor de samenhang en begrip van al die losse, op zichzelf staande gevallen. Je kunt je blindstaren op de maan, zonder het hele zonnestelsel te zien.

Hier een compilatie van zo maar wat tweets uit het nieuws waarvan de regering geen kennis heeft genomen:


De regering heeft ook geen kennis genomen van wat Tweede-Kamerlid @Pieter Omtzigt recent schreef:
Terwijl het christendom uit het Midden-Oosten verdwijnt, steekt de Nederlandse regering haar kop in het zand. “Christenvervolging is nu heviger dan in de eerste eeuwen van de Kerk”, stelt paus Franciscus, die altijd zeer behoedzaam en voorzichtig formuleert. Misschien formuleert hij zelfs hier behoedzaam, want in de bakermat van het christendom worden christenen in groten getale verdreven met zeer specifieke en gewelddadige acties. 
De aanvallen zijn zeer gericht op geloofsgemeenschappen in Irak, Syrië, Pakistan of Nigeria, om een paar landen te noemen. Bommen, het liefst op volle kerken op hoogtijdagen. Geen wonder dat velen vluchten en dat de geloofsgemeenschappen in Irak en Syrië zeer snel verdwijnen, vooral daar waar ultra-radicale groepen als ISIL het voor het zeggen hebben, die geen enkele andere geloofsuitleg dulden dan hun eigen strikte uitleg. Net als in Afghanistan worden uitingen van andere geloven zo snel mogelijk verwoest, inclusief godshuizen en begraafplaatsen. 

Erkennen 

Dit zou de wereld, de Tweede Kamer en de regering grote zorgen moeten baren. Bescherming van mensenrechten is immers een grote prioriteit in het buitenlands beleid van de regering. Niets lijkt minder waar te zijn. Waar de Verenigde Naties in Nederland aan het zwarte­pieten zijn over het Sinterklaasfeest, volgen er geen serieus onderzoek en serieuze veroordeling van deze vervolging. Daarom dienden wij (CDA, CU en SGP) zeer bewust een motie in tijdens het overleg over mensenrechtenbeleid om dat wel te doen. 
Objectief, zodat iedereen de feiten onder ogen moet zien en erkennen. We zien namelijk dat het werkt bij Noord-Korea, nu de VN een officieel en vernietigend rapport geschreven hebben over de verschrikkelijke situatie aldaar. Er lijkt sprake van een blinde vlek en dat is buitengewoon ernstig. 

Blinde vlek 

Maar behalve van de PVV (en van voormalige PVV’ers) kregen we geen steun in de Kamer, terwijl moties over extra inzet op mensenrechten in Guatemala en Myanmar het wel haalden. Er lijkt sprake van een blinde vlek en dat is buitengewoon ernstig. Want geloofwaardige schattingen laten zien dat er in het af­gelopen decennium ongeveer 100.000 christenen per jaar omgebracht zijn vanwege hun geloof. 
Op individuele gevallen, zoals Meriam Ibrahim, die in Soedan ter dood veroordeeld werd wegens vermeende afvalligheid van de islam, wordt wel massaal gereageerd, maar het systematische karakter van vervolging, van de doodstraf op bijvoorbeeld geloofsafval, wordt niet onder ogen gezien. 

Armeense genocide 

Die kop zit trouwens nog dieper in het zand. Want terwijl wij hier aandacht voor vragen, organiseerde de Turkse consul-generaal volgens Turkse kranten een protest tegen het monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Armeense genocide, 99 jaar geleden in het Ottomaanse rijk. Bij dat protest in Almelo werden anti-Armeense leuzen geschreeuwd en klonk Ottomaanse militaire muziek. 
Deze genocide is nog altijd niet erkend door Turkije, dat veel energie steekt in ontkenning. Met enig succes, want de Nederlandse regering heeft aangegeven niet naar de honderdjarige herdenking te willen, terwijl ze wel bij de herdenking van de Rwandese genocide aanwezig was. Overigens gaat bijvoorbeeld president Hollande van Frankrijk wel. 

Motie-Segers 

Wat doet onze regering verder? Zij weigert beloofde onderzoeken tijdig uit te voeren. Een belangrijk voorbeeld is de motie-Segers (CU), die vraagt om onderzoek te doen naar de rol van buitenlandse financiering bij radicaliseringsprocessen in Nederland. Want onvrije landen als Turkije, waar kerken en kloosters onteigend zijn, en Saoedi-Arabië, dat de doodstraf op bekering tot het christendom heeft staan, wordt hier geen strobreed in de weg gelegd. Dit onderzoek van minister Opstelten had eind vorig jaar klaar moeten zijn. 

Eenvoudige vraag 

Ook een onderzoek van minister Asscher had al klaar moeten zijn. Zelfs mijn eenvoudige vraag wanneer de onderzoeken klaar zijn die reële problemen in kaart brengen, blijft onbeantwoord. Die onderzoeken wilde ik hebben om daarna een debat te voeren over ISIL, over christenvervolging en over de links tussen de strijd daar en hier met de vele jihadstrijders. 
Mijn debataanvraag werd gesteund, maar tot drie keer toe is mijn vraag om het debat eerder te plannen geblokkeerd door de meerderheid in de Tweede Kamer. Daarmee negeren velen waarschijnlijk de grootste bedreiging voor onze rechtsstaat, onderschatten zij waarschijnlijk de ernst van de vervolging volledig en verdwijnt het christendom uit het Midden-Oosten zonder een luid en duidelijk protest. 
Pijnlijker kunnen we bijna niet omgaan met onze eigen geloofsgenoten en onze eigen wortels.
Pieter Omtzigt is Tweede Kamerlid voor het CDA. (Source MyJour).

Een minister die zo crimineel ignorant is als Timmermans mag geen uur langer zo'n belangrijke portefeuille beheren als Buitenlandse Zaken. Hij moet opstappen en wel nu.

Meer op het Engelstalige Live Blog over de vervolging van minderheden door IS(IS) en andere jihadisten. (Bron)

Net binnen: "Al Qaeda is no longer the leading force in global Islamist terrorism; the torch has passed to the Islamic State -- formerly known as ISIS -- which we ignore at our peril. Like Bin Laden, caliph Abu Bakr has a vision. When leaving prison in Iraq in 2009, he told his American captors, "I'll see you guys in New York." We may not be at war with the Islamic State, but it is at war with us. (Bron)


Gerelateerd