maandag 12 februari 2018

MAAK NEDERLAND WEER GROOT IN 20 PUNTEN

De wereld is rap aan het veranderen. Sociaaldemocratische en socialistische partijen zijn in heel Europa gedecimeerd. Het internet brengt informatie vanuit de hele wereld naar onze woonkamer. Er vinden tal van discussies plaats met thema's als globalisme, immigratie en identiteit. Wat is het juiste politieke antwoord op dit alles? It might surprise you...


Nederland Eerst! 

De economie is tot stilstand gekomen in de afgelopen decennia. Eens in de tien jaar behalen we twee of drie procent economische groei, maar over een lange periode bekeken is de groei nihil. Andere landen groeien hard door. Tegelijkertijd zijn er culturele dreigingen zoals de politieke islam.

Als we in de huidige track blijven zitten is er op de lange termijn maar een conclusie: totale economische dominantie (onze gemiddelde groei is 1.1%) door China, en culturele overheersing door de islam. Welvaart en vrijheid zijn geen inherente natuurverschijnselen, op deze route eindigen we als kolonie van China (6 á 10% groei) en het Midden-Oosten.

We zijn verlamd en vastgeroest. De snelle nieuwscyclus en de kaasstolp over Nederland geven nieuwe ideeën geen ruimte. Het logische vervolg van het failliet van sociaaldemocratische partijen zou een flinke liberalisering van de economie en een kritische houding ten opzichte van het globalisme moeten zijn.

Om de een of andere reden blijven een hoop onderwerpen taboe. Bij PomoNieuws snappen we daar niks van, daarom dit concept verkiezingsprogramma, onderdelen te gebruiken door D66, CDA, VVD, SGP, FVD, PVV en andere partijen.

De kern is echter niet negatief, maar positief. Behoud een open en vrij Nederland. Vier de westerse waarden. Laat de economie bloeien. Maak Nederland Weer Groot!

Doel

 • Groeieconomie en drastisch hoger netto inkomen en betere banen voor iedereen (vooral onderklasse, middenklasse)
 • Einde aan globalistische korte en lange termijn dreigingen
 • Breed toegankelijk westers waardennationalisme en zelfontplooiing
 • Volledig behoud sociale zekerheid, maar einde heilige huisjes: staatsonderwijs, staatszorg, staatsmedia, staatspensioen, regulering, EU, massa-immigratie, globalisme en politieke islam
 • Een open en vrij Nederland voor iedereen, ongeacht achtergrond, door hervormingen en duidelijke regels

Economie

1. Belastingen:

 • inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/ BTW
2. Onderwijs
3. Zorg
4. Pensioen
5. Regulatie
6. Banen
7. Staatsschuld
8. Sociale Zekerheid

Veiligheid, Globalisme en Overige

9.  EU
10. Internationale handel
11. Grenzen
12. Defensie
13. Immigratie
14. Media
15. Globalisme
16. NATO
17. Abortus
18. Islamisme
19. Klimatisme en Groenpolitiek
20. Identiteit: waarden en etniciteit

Economie


1. belastingen/inkomsten:

personal tax nieuwe brackets:
0%  - tot €25.000
10% - €25.000 tot €50.000
20% - €50.000 tot €150.000
25% - €150.000 en meer

Vennootschapsbelasting/corporate tax: 
geen aanpassingen, huidige niveau behouden met rates van 20% -25%

rekenvoorbeelden voorheen, onder nieuw plan:
 • Oude stelsel: Jan verdient 20.000 bruto, er blijft netto €18.200 over
 • Nieuw stelsel: Jan verdient 20.000 bruto, er blijft netto €20.000 over
 • Oude Stelsel: Emma verdient 80.000 bruto, er blijft netto €48.488over
 • Nieuw Stelsel: Emma verdient 80.000 bruto, er blijft netto €71.500 over
(€0,- + €2.500 + €6000)
Noot: Standaardkritiek zal zijn dat het belastingvoordeel voor Emma veel groter is. Dat is onzin, Emma, betaalde van oorsprong al 16 keer meer dan Jan. Tevens is het voor Jan veel aantrekkelijker geworden om meer te gaan werken, of om zichzelf te ontwikkelen om beter te gaan verdienen. Hij zit niet meer vast en heeft veel grotere opwaartse mobiliteit en radicaal grotere spaarmogelijkheden gekregen. Met de lagere BTW erbij gaat een persoon met een laag inkomen er €300 + euro op vooruit per maand. De hogere lonen die volgen bij een vrijere economie zijn daarin nog niet eens meegenomen.
BTW: naar 10%

2. Onderwijs: 
 • privatiseren - dereguleren (video)
3. Zorg:
 • privatiseren en dereguleren 
maakt breed scala aan zorgverzekeringen mogelijk, veel betere kwaliteit voor alle sociale klassen, vanaf €30 per maand, zie video)

4. Pensioenen:
 • model Chili, eigen controle over pensioen
5. Regulatie:
 • vastgoed/ruimtelijke ordening - dereguleren (zie bijvoorbeeld Houston, USA)
 • arbeid - dereguleren (zie Singapore en de VS)
6. Werkgelegenheid:
 • aantrekkelijk vestigingsbeleid door lagere belasting, deregulatie
7. Staatsschuld:
 • aflossen
8. Sociale zekerheid:
 • behouden
Geen cuts, maar door focus op banen en hogere lonen door booming economie, zodat werken aantrekkelijker wordt.

Veiligheid / Overige

9. EU: 
 • heronderhandelen of exit 
Heronderhandelingen over speciale status, betere voorwaarden, soevereiniteit en controle over grenzen. Indien niet mogelijk, vertrek uit EU.

10. Handel: 
 • free trade
11. Grenzen:
 • focus op merit-based, niet op vluchtelingen
 • drastisch lagere opname van vluchtelingen en nietsnutten
 • hogere opname merit-based waardetoevoegers
Bij een puntensysteem worden betrokken de beheersing van Nederlands en Engels, opleiding, leeftijd, inkomen, intellectuele/sportieve prestaties, voorrang voor investeerders, banenmakers.

De eisen zijn zwaar, maar zodra een migrant eraan voldoet (ongeacht etnische achtergrond) is een immigratie traject mogelijk. Nederland blijft een vrij en open land, maar met duidelijke randvoorwaarden.

12. Defensie:
 • budget: 3% van BNP 
 • zeer beperkte inzet leger, alleen bij duidelijk doel waarbij gevaar dreigt voor Nederland
13. Immigratie:
 • Australisch model, merit-based
 • einde immigratie vanuit zwakke/terreur staten: Syrie, Iran, Libie, Sudan, Somalie, Jemen
 • extreme vetting voor overige landen met veiligheidsrisico
 • beperking kettingmigratie
14. Media:
 • opheffen NPO, of 1 kanaal behouden voor calamiteiten
 • dereguleren TV en radio, makkelijker toegang voor kleinere private partijen
 • drain the swamp, openbreken kartel
15. Globalisme:
 • Nederland eerst (hetgeen niet wil zeggen, Nederland alleen!); de belangen en de natie en kiezers gaan voor buitenlandse belangen
 • herziening van het rechtssysteem: nationaal recht voor internationaal recht 
 • terugtrekken uit bepaalde verdragen, zoals het VN Vluchtelingenverdrag
 • meer onafhankelijke rol zoals Zwitserland

16. Defensie:
 • Nederland blijft in de NAVO, eigen bijdrage fors omhoog (meer naar defensie)
17. Abortus:
 • abortus blijft legaal met huidige mogelijkheden
 • deregulatie en belastingvoordelen voor biotech bedrijven die out-of-the-box creatieve oplossingen op de markt brengen om ongewenste zwangerschappen zoveel mogelijk te voorkomen (en uiteindelijk liefst geheel overbodig maken, waardoor het pro life/pro choice debat onnodig wordt)
 • effectievere anti-conceptie
 • artificiele baarmoeders
Doel: aantal abortussen flink omlaag brengen, waarbij mogelijkheid tot abortus vrij en toegankelijk blijft.

18. Islamisme:
 • parlementair onderzoek naar de officiele status van religie van bepaalde islamitische stromingen zoals het salafisme
 • beperking immigratie en extreme vetting
 • parlementair onderzoek naar hadithbundel Sahih Al-Bukhari (dit onderdeel van de islam is de grootste bron van intolerantie en extremisme en oproepen tot geweld, oa in lezingen in moskeen)
 • VS steunen in hun hardere lijn tegenover Iran
 • indien hervormingen Saoedi Arabie mislukken, harde lijn aannemen
 • verbod op staatsfinanciering van moskeeen vanuit Turkije en Saoedi Arabie
Zolang islam-westen oorlog voortwoekert het percentage islamitische Nederlanders cappen op 7.5%. Immigratiepolitiek aanpassen zodat dit percentage niet overschreden wordt (dezelfde maatregel is nu van kracht in Singapore)

19. Klimatisme en groenpolitiek:
 • afschaffen
20. Identiteit:
 • identiteit is vooral gebaseerd op westerse waarden (kern: lange termijn zelfinteresse en rede)
 • trots op Nederland
 • dit programma pleit voor een beperking van immigratie, maar niet voor een einde aan immigratie
Het doel is immigranten aantrekken van een veel hogere kwaliteit. Het Nederlandse volk heeft hierin echter "the last saying". Indien de culturele, politieke (vanwege immigranten met bepaalde politieke meningen) of etnische opmaak van Nederland dusdanig aan het veranderen is dat de meerderheid van Nederland er niet achter staat, volgen er aanpassingen in het beleid. Dit is een gevoelig, controversieel en tijdsgeestgebonden onderwerp. Iin de westerse wereld, waar het gaat om immigratiepolitiek van derdewereldlanden, vellen de media nooit een waardeoordeel. Daarom kunnen Nederlanders zelf het beste bevolkingspolitiek bepalen, en niet de EU of losgeslagen politici.


Gerelateerd